Yaşadığınız konutlarda veya komşunuzda bir yangın çıkma tehlikesi hep vardır. Üst katlardan su gelmesi ya da doğrudan kendi evinizden kaynaklanan nedenlerle evi su basması da bir tehlikedir. Bir hırsızlık olayı yaşanması öyle gözardı edilecek bir risk hiç değildir. Bu ve benzer bir çok durumda konutlar ve içindeki eşyalar zarar görebilir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, binaların olası bir depreme karşı sigortalanmasını sağlayan DASK zorunlu deprem sigortası uygulamasını yürütüyor. Bu sigorta bir deprem felaketinin binalara verdiği zararı karşılamak amacıyla yaptırılıyor.

Bu nedenle konut sigortaları, konut içindeki eşyaların bir zarar görme riskine ve konutun, DASK zorunlu deprem sigortası limitlerinin üzerindeki hasarlarına karşı yaptırılıyor.

Bütün sigorta şirketlerinin ürün çeşitleri arasında konut sigortaları da bulunmaktadır. Paket olarak sunulan bu sigortalar esas olarak konutun yıkılması ve yanmasına karşı güvence vermektedir.

Bunun yanında şu güvenceler de istenirse alınabilmektedir:

  • Kargaşa, ayaklanma, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler ve halk hareketleri gibi sosyal olaylar ve bu olayları önlemek için yetkili makamlar tarafından yapılan faaliyetler yüzünden ortaya çıkan zararlar
  • Bir hırsızlık olayı yaşandığında, çalınan eşyalar ve hırsızlık yapılırken binaya veya eşyalara verilen zararlar
  • Sel veya su baskınlarının binaya ve eşyalara verdiği zararlar
  • Dahili su tesisatındaki patlama, kırılma, tıkanma, hatta muslukların açık unutulması ile meydana gelen zararlar

Bu sayılan güvenceler dışında başka güvenceler de alınabilir. Sonuçta konutlar, yaşamın en önemli yatırımlarından biridir. Amaç, olası hasarlar ve beklenmedik olaylara karşı konutları güvence altına almaktır.

Günümüzde en fazla talep gören sigorta hizmetlerinden biri olan konut sigortası ile ailenizi ve evinizi teminat altına alabilirsiniz. Evimin kapısı çok sağlam, yüksekteyim veya bana hiçbir şey olmaz demeyin. Hayat sürprizlerle doludur. Başınıza her an bir şey gelebileceği konusunda hiçbir malumata sahip değiliz. Bu sebeple evinizden çok uzaklarda bile olduğunuzda kendinizi güven altında hissetmek için yapmanız gereken şey konut sigortası sisteminden faydalanmaktadır. Diğer sigorta çeşitlerinde olduğu gibi konut sigortalarında da paket içerikleri çok geniştir.