Umulmadık anlarda ortaya çıkan bir hastalık veya yaşanan bir kaza, büyük harcamalar gerektirebilir. Doktor muayene ücretleri, gerekli bir takım tıbbi tetkiklerin masrafları, bakım ve tedavi giderlerinin karşılanması ciddi boyutlara ulaşabilir. Sağlık sigortası, işte bu anlarda insanlara, devletin sağladığı olanakların yanında, daha özel tedavi ve bakım olanakları sunmak için güvence vermektedir.

Bir sağlık sigortasına sahip olmanın çok büyük yararları var. İşte bir kaçı:

  • İstenilen bir sağlık kuruluşunu veya bir doktoru seçmek mümkün.
  • Yüksek tedavi giderlerinin üstesinden gelmek mümkün.
  • Sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları sayesinde normalde ödenecek tutarların çok altına bir tutar ödemek mümkün.
  • Konforlu bir sağlık kuruluşunda çok kaliteli bir hizmet almak mümkün.
  • Gerekli durumlarda ülke dışında tedavi görmek mümkün.
  • Ülke dışında ihtiyaç olduğunda sigorta şirketinin oradaki anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gitmek mümkün.
  • Teşvik çalışmaları kapsamında ödenen primleri vergiden düşmek mümkün.

Bu sayılanlar küçümsenecek özellikler değil.

Sağlık sigortası, esas olarak iki farklı güvence şekli sunar. Ya sadece yatarak tedavi güvencesi alınır, veya hem yatarak hem de ayakta tedavi güvenceleri alınır. Genel olarak ayakta tedavi güvencesi tek başına alınmaz. Yatarak ve ayakta tedavi güvenceleri birlikte alınır. Ancak yatarak tedavi güvencesi tek başına alınabilir.

Yatarak tedavi güvencesi alındığında, bir sağlık kuruluşunda yatarak tedaviyi gerektiren durumlarda, ameliyat olsa da olmasa da, yapılacak sağlık harcamaları karşılanır. Ancak yatarak ve ayakta tedavi güvenceleri birlikte alındığında, bu güvencenin yanında, doktor muayene ücretleri, ilaç masrafları ve tanıya yönelik yapılan harcamalar da karşılanır.

Sağlık insan için en önemli kavramlardan biridir. Sağlıklı bir birey hayatını idame ettirme açısından bir sıkıntı yaşamaz en azından çaba göstererek var olmaya çalışır. Ancak sağlığı yerinde olmayan birinin çalışması ve hayatını idame ettirmesi mümkün olmayabilir. İşte bu sebeple iş yaşantımızda veya sosyal hayatımızda sağlığımızla ilgili başımıza gelebilecek olumsuzluklardan ötürü sağlık sigortalarını elde ederek en azından sonraki süreçte gerek tedavi masraflarının karşılanması gerekse aile bireylerimizin mağdur olmaması adına böyle bir adım atmak son derece gerekli ve yerinde bir adım olacaktır. Sigorta hizmetlerinden faydalanma anlamında istatistiki verilere baktığımız zaman sağlık sigortalarının ilk sıralarda geldiğini görebiliyoruz.