Bir tekstil atölyesi çalıştırıyorsunuz, bir kafe açtınız, bir mobilya üreten işyeriniz var, bir avukatlık büronuz var, bir depo veya ambar çalıştırıyorsunuz, bir eczane işletiyorsunuz. Bu liste uzayabilir. Önemli olan emek verdiniz, el emeğinizi kullanıyorsunuz ya da sermaye koydunuz, belki bir takım fedakarlıklara katlandınız. Bu birikimlerin olası bir tehlike karşısında bir anda yok olması ya da faaliyetinizin aksaması insanın rüyalarını kaçırabilir.

İşyeri sigortaları, işyerlerindeki eşyalara, dekorasyona, her türlü makinelere, elektonik aletlere ve benzeri taşınır ve taşınmaz malzemeye karşı güvence sağlayan bir sigorta çeşidir.

Genel olarak işyeri sigortaları, atölyeler, fabrikalar, depolar, satış yerleri, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ve özellik arzeden işyerleri için yaptırılmaktadır.

Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin ürün çeşitleri arasında işyeri sigortaları da bulunmaktadır. Paket olarak sunulan bu sigortalar esas olarak işyerinde bulunan demirbaşları, makine ve tesisatı, malları ve işyerinin camlarını güvence altına almaktadır. Bunun yanında şu güvenceler de alınarak sigortanın kapsamı genişletilebilir:

  • Yangın, patlama ve yıldırım düşmesi
  • Dahili su basması
  • Deprem, yer kayması, fırtına, sel veya su baskını gibi doğa olayları
  • Kara, hava veya deniz araçlarının çarpması
  • Makine, tesisat, demirbaş ve malların çalınması
  • Terör, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler
  • Kira kaybı
  • İşin durması
  • Alternatif işyeri değişikliği

Bu sayılan güvenceler dışında başka güvenceler de alınabilir. Sonuçta işyerleri birçok kişi için ekmek kapısıdır. Amaç, işyeri sahiplerinin, kafalarını bu tehlikelere takmadan, güvenli ve huzurlu bir şekilde işlerini yapabilmesi için gerekli güvenceleri sağlamaktır.

Günümüzde en çok kullanılan sigorta sistemlerinden biri olan iş yeri sigortası ile iş yerlerinizi her türlü olumsuzluğa karşı koruma altına alabilirsiniz. İş yeri sigortacılık sistemleri için belli bir standarttan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple paket içerikleri değişiklik göstermektedir. İş yeri sigortalarının kapsam alanına baktığımız zaman hırsızlık, doğal afetler, yangın, yıldırım, cam kırılması, araç çarpması, enkaz kaybı ve kira kaybı gibi konuların genelde en çok kullanılan sistemler olduğu görülmektedir.

Konutunuz yada işyerinizde meydana gelebilecek hasarlarda, teknik ekibimiz, aşağıda belirtilen dokümanların ve bilgilerin toplanması konusunda sizlerle beraber çalışacaktır.

• Hasarın oluşunu özetleyen beyan yazısı
• Tapu
• Ekspertiz için görüşülecek kişinin iletişim bilgileri ve ismi
• Hasar fotoğrafları
• Sigorta poliçesi
• Banka hesap bilgileri
• Hırsızlık hasarı ise karakol tutanakları
• Yangın Hasarı ise itfaiye raporu
• Talep ile ilgili onarım teklifi veya faturası